[wp-video-popup video="QBEppQ7mslo"]

Category: Lập trình

Show Posts in

[Mediapipe] Cài đặt và chạy một ví dụ

Hế lô anh em, hôm nay mình sẽ bắt tay vào mần thằng Mediapipe này nhé. Nếu bạn còn thắc mắc Mediapipe là gì thì bạn nghía qua bài giới thiệu của mình ở đây: Giới thiệu Mediapipe Các bài mình viết sẽ đều chỉ dùng C++ I. …

Phỏng vấn C/C++ người ta hỏi gì?

Hế lô, hôm nay mình sẽ note lại một số kiến thức mà đi phỏng vấn hay được hỏi. I. Các câu hỏi thường gặp 1. Kiến thức cơ bản Phần này bạn sẽ được hỏi các kiến thức về lập trình như: Kiến thức về OOP: Các …