[wp-video-popup video="QBEppQ7mslo"]

Category: Én chăm chỉ

Show Posts in

Những cuốn sách mình đọc trong năm 2020

Sao chúng ta lại ngủ (Ngu đi) – Matthew Walker Phan Thanh Giản – Phan Thị Minh Lễ và Pierre Ph. Chanfreau Leonardo Da Vinci – Walter Isaacson Sự hiện diện của thành viên tam điểm tại Việt Nam – Trần Thu Dung. Tiếng kèn thiên nga – …

[Sách] Sao chúng ta lại ngủ?

Theo quy tắc 10k giờ của một nhà ngâm cứu nào đó thì xét về lĩnh vực ngủ đáng nhẽ trình độ của mình phải gấp bẩy lần một chuyên gia. Nhưng không, mình không hề biết một tí tẹo tèo teo nào. Và đây là một cuốn …