[wp-video-popup video="QBEppQ7mslo"]

Bạn thay đổi khi chúng ta thay đổi

Nhiều lúc ngồi và ngẫm lại thì thấy bản thân thay đổi nhiều, rất nhiều. Có những điều ngu ngốc mà năm ngoái làm nhưng năm nay chẳng làm nữa (kinh nghiệm mà, lại là bệnh kinh nghiệm). Tuy nhiên, năm nay lại có trò ngu ngốc của năm nay để chơi. Giống như, mỗi độ tuổi đều có sự chênh vênh của riêng nó thì mỗi độ tuổi cũng sẽ có những trò xuẩn ngốc của độ tuổi ấy vậy.

Hi.

Leave a Reply