[wp-video-popup video="QBEppQ7mslo"]

Chuyện ông Ba Bị – Note

Chương 0: Dẫn truyện, truyền thuyết về ông Ba Bị

Chương 1: Thu thập những đồng bọn quý hóa (Xong bản draft) –> need refactor and transfer to ms word.

Chương 2: Truy tìm ông Ba Bị, ngõ cụt.

Chương 3: Ông Ba Bị.

Chương 4: Những trận chiến và những trận đòn roi

Chương 5: Những trận chiến quy mô hơn

Chương 6: Cuộc đời của ông Già

Chương 7: Những ngày vui

Chương 8: Ông Ba Bị chết

Chương 9: Kết truyện.

Leave a Reply