[wp-video-popup video="QBEppQ7mslo"]

Chuyện xàm ngày nghỉ của Én Én

Bạn tôi, ba mươi rồi nhưng vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai.

Tôi hỏi thì bạn bảo: “Những người tao thích thì không thích tao, còn những người thích tao thì tao không thích”

Tôi hỏi, sao những người tán tỉnh lại ko thích được ai: “Ư hừm, thiếu”

Tôi hỏi: “Thiếu gì”

“Thiếu cơ hội”

Leave a Reply