Chuyện xàm ngày nghỉ của Én Én

Chuyện xàm ngày nghỉ của Én Én

Bạn tôi, ba mươi rồi nhưng vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai.

Tôi hỏi thì bạn bảo: “Những người tao thích thì không thích tao, còn những người thích tao thì tao không thích”

Tôi hỏi, sao những người tán tỉnh lại ko thích được ai: “Ư hừm, thiếu”

Tôi hỏi: “Thiếu gì”

“Thiếu cơ hội”

13

No Responses

Write a response