[wp-video-popup video="QBEppQ7mslo"]

Những cuốn sách mình đọc trong năm 2020

  1. Sao chúng ta lại ngủ (Ngu đi) – Matthew Walker
  2. Phan Thanh Giản – Phan Thị Minh Lễ và Pierre Ph. Chanfreau
  3. Leonardo Da Vinci – Walter Isaacson
  4. Sự hiện diện của thành viên tam điểm tại Việt Nam – Trần Thu Dung.
  5. Tiếng kèn thiên nga – E.B White

Leave a Reply