N và chúng ta N!

N và chúng ta N!

Trong mỗi chúng ta đều có một chữ “N”. Không cần phải mang C về thì mới gọi là có N, N ở trong ta, trong mỗi chúng ta. N trong tôi cũng có.

Tôi tin rằng, phần lớn trong mỗi người đều có N.

N là khi chúng ta phóng nhanh vượt ẩu, vượt đèn đỏ (có khả năng gây nguy hại cho người khác)

N là khi chúng ta dùng, vứt một vài cái nhựa ra môi trường (gây nguy hại cho tự nhiên và những sinh vật khác)

N là khi chỉ vừa mới nghe C về thì đã tích đồ, độn giá và không ngừng đục nước béo cò.

N là khi chúng ta thờ ơ với những người trong gia đình, bạn bè và cộng đồng.

Tôi chẳng viết để cổ suý cho chữ N. Tôi chỉ thắc khi cộng đồng đều có N thì chẳng ai lên tiếng?

Nếu hỏi tôi có ghét N hay không thì tôi đáp có … Nhưng, … tôi và chúng đều là N.

Điều, có lẽ chúng ta có thể làm được bây giờ, lúc này là nâng cao ý thức, sức khoẻ và loại bỏ càng nhiều chữ N trong chính ta đi thì càng tốt.

Sáng nay trời hừng nắng, chúc cả nhà một ngày ấm áp và bình bình an ^^

10

No Responses

Write a response