[wp-video-popup video="QBEppQ7mslo"]

[Sách] Sao chúng ta lại ngủ?

Theo quy tắc 10k giờ của một nhà ngâm cứu nào đó thì xét về lĩnh vực ngủ đáng nhẽ trình độ của mình phải gấp bẩy lần một chuyên gia.
Nhưng không, mình không hề biết một tí tẹo tèo teo nào.
Và đây là một cuốn rất hay để mình khám phá và chăm sóc bản thân. Đồng cũng là cuốn mà bác Bill Gates khuyên đọc.
Mình hi vọng cuốn sách có thể tới đc người cần.

Leave a Reply