Nghĩ gì khi viết?

Nghĩ gì khi viết?

Ngày trẻ cứ nghĩ ra các từ phức tạp để viết. Giờ chín chắn hơn mới hiểu, càng đơn giản càng dễ đi vào lòng người mới là điều quan trọng.

Đừng quá màu mè vì chẳng ai thích điều đó!

Trong cuộc sống cũng vậy, cứ đơn giản mới được mãi như ý.

No Responses

Write a response