[wp-video-popup video="QBEppQ7mslo"]

Nghén

Hôm nay là ngày gì thì mình cũng không biết, chẳng phải là đến tháng, cũng chẳng đến ngày nhưng thèm ăn đến lạ.

Buổi sáng mắt còn lim dim mà đã chạy đi làm cân cua ăn cho đẫy, rồi chiều trà sữa, chả mực ăn bủng mép. Giờ no căng lại muốn ăn chút hoa quả!

Những ngày đó chẳng biết là nghén gì?

Leave a Reply